Sabbatical Proof

Met een Sabbatical Nu-abonnement verzekert u zich tegen het verlies van uw autonome bestaan.
Ze borgt uw vermogen uit de maat te lopen wanneer u dat wilt.

Na een intakegesprek wordt een programma samengesteld bestaande uit 12 zinnentuimels met een gemiddelde impact, verspreid over 12 maanden. Deze zinnentuimels vragen overgave van de deelnemer en hebben directe invloed op de ‘waan van de dag’. Ze vragen tijd en aandacht doch zullen altijd binnen het afgesproken kader plaatsvinden. De interventies worden per sms of e-mail aangereikt. De deelnemer committeert zich aan deze interventies. Het abonnement staat toe slechts één interventie over te slaan. Direct na elke interventie is er contact tussen de abonnee en de intervenist. Het abonnement is telkens met een jaar te verlengen.
 Het verdient aanbeveling eerst een lichte kuur van Sabbatical Nu te volgen om zo het niveau en de verwachtingen rond een persoonlijk abonnement vast te kunnen stellen.

Kosten van een abonnement
€ 2500,-*, ex btw/jaar. Neem voor een bedrijfsabonnement contact met ons op.
*10 % van uw betaling storten we een fonds waarmee we mensen die de middelen niet hebben toch een Sabbatical Nu kunnen aanbieden.
*De interventies kunnen niet declarabele out-of-pocket kosten veroorzaken tot een maximum van € 200,-