Sabbatical Nu

Schermafbeelding 2014-02-19 om 11.17.46Nu geen tijd of geld voor een sabbatical maar er wel naar verlangen? Dan biedt Sabbatical Nu uitkomst. Anders dan bij een gewone sabbatical hoef je er je baan of je dagelijkse bezigheden niet voor op te geven. Je loopt dus geen financieel en carrière-matig risico. Wel brengt deelname aan Sabbatical Nu onomkeerbare veranderingen teweeg.
Schermafbeelding 2013-01-11 om 11.45.48

Zo werkt het

  1. Je bent blij met je job en je dagen maar het kost je steeds meer moeite mee te bewegen met alle ontwikkelingen. Je komt minder aan jezelf toe, je wilt verandering maar je mist de energie of de tijd om daadwerkelijk iets te doen
  2. Een sabbatical zou heerlijk zijn maar heeft directe gevolgen voor je loopbaan, je inkomen, je dagelijkse verantwoordelijkheden
  3. Je ontdekt Sabbatical Nu als alternatief, je neemt contact op met Floor of Willem van Sabbatical Nu (zie contactpagina) om noden, wensen en verwachtingen af te stemmen.
  4. Komen over en weer verwachtingen overeen dan wordt een intake gesprek gepland. Hierin wordt het doel van je Sabbatical Nu en het kader waarbinnen het programma  wordt aangeboden vastgesteld. Je committeert je uitdrukkelijk aan dat programma.
  5. Per ingangsdatum en over een periode van 7 weken ontvang  je per sms of e-mail  7 Zinnentuimels (huh?zie verder) op maat, om te ondergaan of te volbrengen.
  6. Het programma wordt afgesloten met een outcome gesprek. Jij bepaalt of het doel gehaald is, samen kijken we of een verlenging van de kuur gewenst is.

Zinnentuimels

Zinnentuimels zijn opdrachten die een serieuze impact hebben op de waan van je dag. Zij verleiden je uit de tredmolen te stappen, uit de box te denken, over een drempel te gaan, om zo te ontdekken dat buiten de gewaande paden het ook goed toeven is. Met het hervinden van dit vermogen ben je in staat beweging te brengen in je werk- of leefsituatie in de richting die je wenst en die is afgesproken bij de intake.
Zinnentuimels vragen feitelijk geen kloktijd. Hun kracht zit in het verleggen van aandacht ten gunste van (ver)nieuw(d) perspectief. Het ondergaan van Zinnentuimels brengt onherroepelijke groei teweeg.

Resultaat

Als de deelnemer zijn/haar commitment heeft omgezet in het vol omarmen en uitvoeren van tenminste 6 van de 7 aangeboden Zinnentuimels, dan garanderen wij de beweging in de geambieerde richting. Zulks ter beoordeling van de deelnemer zelf.
In overleg en naar behoeve kan het programma worden verlengd of bijgesteld.

We hebben inmiddels meer dan 100 Zinnentuimels ontwikkeld en toegepast. Allemaal vermakelijk maar met hun eigen effect en impact. Uit dit groeiende aantal wordt voor de deelnemer een set van 7 samengesteld en een voor een per mail of telefoon aangeboden.  We kunnen ze helaas op deze site niet prijsgeven omdat een onderdeel van een Zinnentuimel de verrassende inhoud is en het moment waarop deze wordt aangeboden. Bent u nieuwsgierig, wilt u een voorbeeld ontvangen,  neem dan gerust contact op via info@sabbaticalnu.nl

IMG_2648

Achtergrond

Steeds meer mensen voelen zich opgehokt in systemen en agenda’s, veel mensen voelen niet meer de vrijheid te beschikken over eigen tijd en arbeid.
Het leven is prima maar wordt steeds meer een kwestie van volhouden. Het hart wordt nog wel gevolgd maar te vaak ingehaald door verplichtingen, deadlines, verwachtingen en de waan van de dag. Het nieuwe werken biedt de ruimte je arbeid zelf te organiseren en te plannen, dat is mooi, maar doordat we ons zelf steeds meer gaan zien als kleine zelfstandigen lijken collega’s concurrenten. Onze werkweken worden aantoonbaar langer omdat we onzekerheid over het voortbestaan van onze positie en prestatie trachten te compenseren met extra uren, niet in de laatste plaats geholpen door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Voeg daarbij de moeilijkheid je op afstand te verbinden met abstracte organisatiedoelstellingen en het plezier vloeit weg. Wat rest is een transactie arbeid-tegen-loon, weg relatie werkgever-werknemer.  Wat zich uit in het ongeïnspireerde ‘druk, druk, druk’ op de vraag ‘hoe is het?’

Er bestaat geen wetenschappelijk onderbouwd medicijn tegen stress of burn-out, wij hebben het ook niet. We kunnen mensen alleen maar blij maken door hen het tegenovergestelde (weer) te laten ervaren.

Schermafbeelding 2013-06-07 om 15.35.49

Disclaimer

Sabbatical Nu is niet geschikt voor mensen die om gezondheidsredenen of uit psychische nood hulp nodig hebben. Hen raden we aan eerst hun huisarts te raadplegen. Deelnemen aan een Sabbatical Nu programma gebeurt op eigen risico.