Sabbatical Delight

Sabbatical Delight is een programma voor mensen die (opnieuw) willen ervaren dat ze invloed hebben op ruimte en tijd, in leven en werk. Sabbatical Delight kietelt het vermogen uit de waan van de dag te stappen en meer zelfregie te ontwikkelen.

Dit programma bevat Zinnentuimels met lichte en minder lichte impact. Dat wil zeggen, de meerderheid van de interventies vragen weinig tot geen tijd, sluiten behoorlijk aan bij de comfortzone van de deelnemer en zijn eenvoudig te volbrengen. Maar een paar Zinnentuimels dagen uit tot meer, die vragen moed, openhartigheid en overgave.  De 7 Zinnentuimels samen vormen een ‘kuur’ die  krachtig genoeg is om gewenste veranderingen in gang te zetten.

De Zinnentuimels worden per sms of e-mail aangereikt. De deelnemer committeert zich aan deze interventies. Het programma staat toe één interventie naar keuze over te slaan en wordt afgerond met een outcome-gesprek waarin vastgesteld wordt of het geformuleerde doel gehaald is. Zo nodig wordt het programma aangepast of verlengd.

Tussentijds contact met Floor of Willem is te allen tijde mogelijk om verduidelijking of aanpassing op het programma te vragen. Verplicht is dat contact alleen als je besluit een tweede Zinnentuimel niet op te volgen. Alleen als 6 van de zeven Zinnentuimels zijn omgezet in daden, kan Sabbatical Nu instaan voor het verwachte effect.

Deelnamekosten € 345,- ex BTW

Vrije vogel Samenwerken